KlimaFakta.dk

VIDEO OM KLIMAFORANDRINGER

Medstifter af klimatænketanken Concito, Susanne Krawack, fortæller om konsekvenserne for Danmark af klimaforandringerne.

Summa summarum: Vi danskere skal ikke tro vi er så fantastiske mht. bæredygtighed - vi er stadig meget langt fra at have foretaget de radikale ændringer i vores levestil, som der kræves.

Formålet med dette website er

at der skal være et sted, hvor der kan læses fakta om klimaet. Behovet for fakta på klimaområdet skyldes det faktum, at klimadebatten har haft det med at gå i selvsving. Der har uden dokumentation været noget, der er rigtig og noget der er forkert. Meget har bygget på en art tro, i nogle tilfælde grænsende til fanatisme og selvsving. Vi ved godt, at der er andre hjemmesider, der handler om problemer i kommunikationen vedr. klima og den ensidighed, der har præget informationer om klimaforandringer. Denne hjemmeside skal gøre opmærksom på nogle interessante forhold angående klima.

DELTAG

Opfordring:

Dette website opfordrer til, at læserne bidrager med fakta ang. klima.

De tre spalter herunder er kun DEMOER af artikler, der kan ligge i en database.
De fjernes snart.... !

Spalte 1
Lagt på nettet 9/11 2015 kl. 01:31
Spalte 1 er her ...

Septiktankene i plantagen tømmes
Lagt på nettet 2/11 2015 kl. 15:24

I denne uge tømmes septiktankene ved sommerhusene i Blokhus Klitplantage.

I år står Jammerbugt Kommune selv for arbejdet. Tidligere havde man engageret et eksternt firma til opgaven. Det eksterne firma sendte varsel ud på e-mail til kunderne om tømningen, og efterfølgende en tømningsrapport via e-mail.

Kommunen varsler ikke, men nøjes med at smide seddel i postkassen, når tømningen er foretaget.

Butiksdød truer:
P-pladser i det centrale
Blokhus søges nedlagt

Lagt på nettet 2/11 2015 kl. 12:32
Opdateret kl. 18:52 - Kortet opdateret ved Høkervej 4.11. kl. 09.00

Formanden for Erhvervsforeningen Destination Blokhus, John Andersen, vil ifølge Nordjyske Stiftstidende 2. novdember 2015 have nedlagt alle p-pladser ved og omkring Torvet i Blokhus. Det er nødvendigt for byens udvikling, siger han til bladet.

Nyt 05.11.15 kl. 11:55:

Men Stiftstidende beklager i dag, 5. november 2015 på side 2, formuleringen således: John Andersen ønsker at understrege, at han som foreningens formand har arbejdet for at få kommunen til at sørge for flere centrale p-pladser.


Han sender sorteper vidre til Jammenrbugt Kommune. Det er en del af kommunens visionsplan, at Blokhus Bymidte skal bebygges tæt.

De forretningsdrivende, vi 2. november har talt med, var rystede. Det vil lukke vore forretninger, sagde indehaveren af en af de støste.

Mogens Knudsen, der er brugsuddeler i Løkken og også driver DagliBrugsen i Blokhus, er rystet.

Han er overbevist om, at samtlige forretningsdrivende i Blokhus vil blive ramt. De manglende p-pladser kan komme til at betyde butiksdød og tomme butikker.

Han er ikke i tvivl om, at det vil betyde omsætningsnedgang, hvis kunderne ikke kan holde lige ved døren for at bære varer ud til bilerne. Han vurderer også, at hvis Brugsen lukker, vil Blokhus helt miste sin eneste dagligvarebutik. Intet andet supermarked vil kunne leve under disse betingelser.

Også byens spisedteder er truede. Folk vil ikke parkere på stranden og vandre op i byen i deres pæne tøj for at gå ud at spise.

To centrale parkeringsområder ved Torvet fordvinder. Der skal som bekendt opføres badehotel på DagliBrugsens gamle p-plads, og der skal bygges 14 nye boliger på parkeringspladsen ved Torvesvinget.

Ejendomsudvikler John Andersen, der står bag boligbyggeriet, har også planer om et lignende antal boliger på modsatte side af torvet samt en butik på 750 m2. Det vil i givet fald snuppe de sidste p-pladser omkring Torvet i Blokhus.

John Andersen er også formand for byens erhvervsforening, og han mener, det er nødvendigt at fjerne p-pladserne.

Til erstatning for de tabte p-pladser er er indrettet et større parkeringsområde på græsplænen bag rutebilernes holdeplads nederst til højre på kortet herover. Her vil John Andersen gerne have opført et underjordisk p-hus til 200 biler.

Big Big
Lagt på nettet 9/11 2015 kl. 00:00

Dette er big

I denne uge tømmes septiktankene ved sommerhusene i Blokhus Klitplantage.

I år står Jammerbugt Kommune selv for arbejdet. Tidligere havde man engageret et eksternt firma til opgaven. Det eksterne firma sendte varsel ud på e-mail til kunderne om tømningen, og efterfølgende en tømningsrapport via e-mail.

Gospel i Saltum
Lagt på nettet 8/11 2015 kl. 11:37

Det berømte Gospelkor. Foto: © Peter Wendelboe

Han er ikke i tvivl om, at det vil betyde omsætningsnedgang, hvis kunderne ikke kan holde lige ved døren for at bære varer ud til bilerne. Han vurderer også, at hvis Brugsen lukker, vil Blokhus helt miste sin eneste dagligvarebutik. Intet andet supermarked vil kunne leve under disse betingelser.

Også byens spisedteder er truede. Folk vil ikke parkere på stranden og vandre op i byen i deres pæne tøj for at gå ud at spise.

Folkebevægelsens hjemmeside.

John Andersen
Lagt på nettet 8/11 2015 kl. 03:50

Dette er John Andersen

I år står Jammerbugt Kommune selv for arbejdet. Tidligere havde man engageret et I år står Jammerbugt Kommune selv for arbejdet. Tidligere havde man engageret et

Store Magleby
Lagt på nettet 8/11 2015 kl. 00:39

Taget mod nordvest.

I år står Jammerbugt Kommune selv for arbejdet. Tidligere havde man engageret et eksternt firma til opgaven. Det eksterne firma sendte varsel ud på e-mail til kunderne om tømningen, og efterfølgende en tømningsrapport via e-mail.

Verdens bedste side

Fra avisen
Lagt på nettet 7/11 2015 kl. 23:05

hvad de dette?

Fest i Ølteltet ... igen
Lagt på nettet 7/11 2015 kl. 17:20

Fest i ØlteltetFest i ØlteltetFest i ØlteltetFest i ØlteltetFest i Ølteltet

Fest i ØlteltetFest i ØlteltetFest i ØlteltetFest i ØlteltetFest i ØlteltetFest i ØlteltetFest i ØlteltetFest i ØlteltetFest i ØlteltetFest i ØlteltetFest i ØlteltetFest i Ølteltet

Fest i ØlteltetFest i Ølteltet

Big 8
Lagt på nettet 9/11 2015 kl. 01:13

Dette er bolledtexten

Han er ikke i tvivl om, at det vil betyde omsætningsnedgang, hvis kunderne ikke kan holde lige ved døren for at bære varer ud til bilerne. Han vurderer også, at hvis Brugsen lukker, vil Blokhus helt miste sin eneste dagligvarebutik. Intet andet supermarked vil kunne leve under disse betingels
Wendelboes hjemmeside

Septiktankene i plantagen tømmes
Lagt på nettet 2/11 2015 kl. 15:24

I denne uge tømmes septiktankene ved sommerhusene i Blokhus Klitplantage.

I år står Jammerbugt Kommune selv for arbejdet. Tidligere havde man engageret et eksternt firma til opgaven. Det eksterne firma sendte varsel ud på e-mail til kunderne om tømningen, og efterfølgende en tømningsrapport via e-mail.

Kommunen varsler ikke, men nøjes med at smide seddel i postkassen, når tømningen er foretaget.

Butiksdød truer:
P-pladser i det centrale
Blokhus søges nedlagt

Lagt på nettet 2/11 2015 kl. 12:32
Opdateret kl. 18:52 - Kortet opdateret ved Høkervej 4.11. kl. 09.00

Formanden for Erhvervsforeningen Destination Blokhus, John Andersen, vil ifølge Nordjyske Stiftstidende 2. novdember 2015 have nedlagt alle p-pladser ved og omkring Torvet i Blokhus. Det er nødvendigt for byens udvikling, siger han til bladet.

Nyt 05.11.15 kl. 11:55:

Men Stiftstidende beklager i dag, 5. november 2015 på side 2, formuleringen således: John Andersen ønsker at understrege, at han som foreningens formand har arbejdet for at få kommunen til at sørge for flere centrale p-pladser.


Han sender sorteper vidre til Jammenrbugt Kommune. Det er en del af kommunens visionsplan, at Blokhus Bymidte skal bebygges tæt.

De forretningsdrivende, vi 2. november har talt med, var rystede. Det vil lukke vore forretninger, sagde indehaveren af en af de støste.

Mogens Knudsen, der er brugsuddeler i Løkken og også driver DagliBrugsen i Blokhus, er rystet.

Han er overbevist om, at samtlige forretningsdrivende i Blokhus vil blive ramt. De manglende p-pladser kan komme til at betyde butiksdød og tomme butikker.

Han er ikke i tvivl om, at det vil betyde omsætningsnedgang, hvis kunderne ikke kan holde lige ved døren for at bære varer ud til bilerne. Han vurderer også, at hvis Brugsen lukker, vil Blokhus helt miste sin eneste dagligvarebutik. Intet andet supermarked vil kunne leve under disse betingelser.

Også byens spisedteder er truede. Folk vil ikke parkere på stranden og vandre op i byen i deres pæne tøj for at gå ud at spise.

To centrale parkeringsområder ved Torvet fordvinder. Der skal som bekendt opføres badehotel på DagliBrugsens gamle p-plads, og der skal bygges 14 nye boliger på parkeringspladsen ved Torvesvinget.

Ejendomsudvikler John Andersen, der står bag boligbyggeriet, har også planer om et lignende antal boliger på modsatte side af torvet samt en butik på 750 m2. Det vil i givet fald snuppe de sidste p-pladser omkring Torvet i Blokhus.

John Andersen er også formand for byens erhvervsforening, og han mener, det er nødvendigt at fjerne p-pladserne.

Til erstatning for de tabte p-pladser er er indrettet et større parkeringsområde på græsplænen bag rutebilernes holdeplads nederst til højre på kortet herover. Her vil John Andersen gerne have opført et underjordisk p-hus til 200 biler.

Her kommer emne #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisl odio. Mauris vehicula at nunc id posuere. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Her kommer emne #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisl odio. Mauris vehicula at nunc id posuere. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Her kommer emne #3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisl odio. Mauris vehicula at nunc id posuere. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Fakta # 1

Klimaet har i millioner af år ændret sig. Det er der intet nyt i. Det er tilsvarende som vejret ændrer sig.

Fakta # 2

Der bruges kæmpe ressourcer af den gruppe, der mener, at en stor del af klimaændringerne skyldes menneskelig adfærd.

Der er ikke tilsvarende midler til de, der mener at menneskelig adfærd har en mindre, måske ubetydelig betydning.

Fakta # 3

Der bruges milliarder til at påvirke klimaet.

Det kan være tænkeligt, at de milliarder der bliver brugt på teorien om at en væsentlig del af klimaforandringer skyldes menneskelig påvirkning, kunne anvendes bedre ved at indrette sig bedst muligt i forhold til dokumenterede klimaforandringer.

Fakta # 4

Den globale opvarmning er ikke global. Mange steder på kloden har der været faldende temperatur.

Fakta # 5

Data fra ESA-satellitter viser, at de indre, højtliggende områder af indlandsisen bliver tykkere.

Analyser af miljøsatellitternes data viser imidlertid, at isen faktisk bliver tykkere. I det indre af Grønland, hvor isen er mere end 1.500 meter tyk, ser man en gennemsnitlig forøgelse af isens tykkelse med 5,4 centimeter årligt over perioden 1992-2003. Længere ud mod randen, hvor isen er tyndere, sker der et gennemsnitligt fald i tykkelsen på 2 centimeter årligt.

Fakta # 6

Der bruges milliarder til at påvirke klimaet.

Det kan være tænkeligt, at de milliarder der bliver brugt på teorien om at en væsentlig del af klimaforandringer skyldes menneskelig påvirkning, kunne anvendes bedre ved at indrette sig bedst muligt i forhold til dokumenterede klimaforandringer.

Mere om klima

Her kommer mere om klimaforandringerne...

Flere fakta

Her kommer mere tekst...

 • RUBRIK #1
 •   

  Lorem ipsum dolor sit amet, accumsan. posuere lectus et, fringilla augue. Lorem ipsum dolor sit amet, accumsan. posuere lectus et, fringilla augue. Lorem ipsum dolor sit amet, accumsan. posuere lectus et, fringilla augue. Lorem ipsum dolor sit amet, accumsan. posuere lectus et, fringilla augue. Lorem ipsum dolor sit amet, accumsan. posuere lectus et, fringilla augue.

    
 • Læs mere
 • RUBRIK #2
 •   

  Lorem ipsum dolor sit amet, accumsan. posuere lectus et, fringilla augue. Lorem ipsum dolor sit amet, accumsan. posuere lectus et, fringilla augue. Lorem ipsum dolor sit amet, accumsan. posuere lectus et, fringilla augue. Lorem ipsum dolor sit amet, accumsan. posuere lectus et, fringilla augue. Lorem ipsum dolor sit amet, accumsan. posuere lectus et, fringilla augue.

    
 • Læs mere
 • RUBRIK #3
 •   

  Lorem ipsum dolor sit amet, accumsan. posuere lectus et, fringilla augue. Lorem ipsum dolor sit amet, accumsan. posuere lectus et, fringilla augue. Lorem ipsum dolor sit amet, accumsan. posuere lectus et, fringilla augue. Lorem ipsum dolor sit amet, accumsan. posuere lectus et, fringilla augue. Lorem ipsum dolor sit amet, accumsan. posuere lectus et, fringilla augue.

    
 • Læs mere
Adresse: KlimaFakta, Mølleparken 258, 7190 Billund, Denmark